Γιατρός

Ονομα Mr. Αλέξανδρος Test Τσίκουρας
Γένος Άνδρας
Πτυχίο MBBS
Ειδικότητα Cardiologist (Heart Doctor)
Allergist (Immunologist)
Pulmonologist (Lung Doctor)
Nephrologist (Kidney Specialist)
Κλινική: Clinic, Αθήνα
Εκπαίδευση Medical School - New York Medical College, Saint Vincent's Hospital, Internship in Internal Medicine
Εμπειρία 16 years
Νοσοκομειακές Συνεργασίες --
Πιστοποιήσεις American Board of Internal Medicine
Βραβεία και Δημοσιεύσεις Undergraduate Research Award: UTY-Chapel, 2003, Bachelor of Science in Biology with Honors: UTY-Chapel, 2003
Γλώσσες που μιλάμε Arabic, German, English